logo
logo-bip

 

 


NABÓR DO BEZPŁATNYCH !

SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Rok szkolny 2021/2022

Nasza oferta:

UWAGA !!!   NOWY KIERUNEK  - OPIEKUN MEDYCZNY

 

PRZYDATNE STRONY DLA SŁUCHACZY  TCEZ EGZAMIN MATURALNY

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
dla absolwentów 8 – letniej szkoły podstawowej i gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej , branżowej szkoły I stopnia

czteroletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

Absolwenci
branżowej szkoły I stopnia

mają możliwość kształcenia się
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

począwszy od klasy 2 (semestr III)

PODANIE DO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

(po gimnazjum i 8-letniej szkole podstawowej , po branżowej szkole I stopnia)

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (BEZPŁATNA)

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

  • technik administracji

  • technik ochrony fizycznej osób i mienia

  • podolog

  • technik usług kosmetycznych

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  • opiekun medyczny - nowość!!!

1- rok  szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

technik sterylizacji medycznej

PODANIE DO

SZKOŁY POLICEALNEJ/ KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (BEZPŁATNE)

uwaga nowość!

dwie szkoły w tym samym czasie tylko w TCEZ

LO dla dorosłych + Kwalifikacyjny kurs zawodowy = szkoła średnia z zawodem w 3 lata

Od 1 września 2013r. dla dorosłych absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej 8-letniej jedyną formą kształcenia zawodowego są kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

- mechanik pojazdów samochodowych/technik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych/technik pojazdów samochodowych

- kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych

- rolnik/technik rolnik

- pszczelarz/technik pszczelarz

- sprzedawca/technik handlowiec

- ślusarz/technik mechanik

- krawiec/technik przemysłu mody

- technik usług kosmetycznych

- fryzjer/technik usług fryzjerskich

- technik administracji

- technik ochrony fizycznej osób i mienia


Ścieżka edukacyjna dla dorosłych

 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 3

szkoła policealna dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

2 – letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

· technik informatyk

· opiekun osoby starszej

· technik administracji

· technik rachunkowości

· technik turystyki wiejskiej

· technik ochrony fizycznej osób i mienia

1,5 – roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodzie:

· technik bezpieczeństwa i higieny pracy